เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องพัฒนากิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก

ผู้พิมพ์: งานพัสดุ

รายละเอียด:

วันที่: 17/04/2564


Download เอกสารประกอบ